aw

Speelplekken

Het afgelopen jaar 2020 hebben veel bewoners zich ingezet voor speelplekken in de wijk. Daardoor zijn speelplekken vernieuwd aan de Anna Maria van Schuurmanlaan, Bongerdbuurt en de Lindelaan. In de wijk zijn ruim 10 speelplekken die voor jongeren en ouderen een mooie ontmoetingsplaats zijn. Er leven ideeën om meer van elkaars speelplekken gebruik te maken,

Speelplekken Meer lezen »

Berlagelaan

Op de Berlagelaan wordt vaak harder gereden dan de toegestane snelheid van 50 km/uur.Ook maken veel fietsers gebruik van deze laan. Met subsidie, stimuleringveiligheidsmaatregelen van de provincie, voor dit project wordt het nu voor de gemeente DeBilt mogelijk om het oostelijke deel van deze laan verkeersveiliger te maken. Het is hetgedeelte vanaf de kruising met

Berlagelaan Meer lezen »

Verkeer

Berlagelaan Ten aanzien van de Berlagelaan heeft er op 22 maart j.l. een informatieavond plaatsgevonden, waarin de Gemeente De Bilt ondersteund werd door Advies- en Ingenieursbureau Newae. Het schetsontwerp is hieronder toegevoegd. In het ontwerp zijn onder andere snelheidsremmende maatregelen openomen. De Wijkraad heeft het volgende ingebracht:–   De Berlagelaan in de voorrang te zetten.

Verkeer Meer lezen »

Wat doet de Wijkraad?

Wijkraden zijn opgericht met als belangrijkste taak het versterken van de samenhang in de wijk en het uitvoeren en bevorderen van participatie-activiteiten. Een taak die volgens ons nog steeds van belang is. Wat mag u wel en niet verwachten van uw wijkraad? Wat doet de wijkraad wel? •Organiseren van wijkbijeenkomsten.•Onderhouden van een website en versturen van

Wat doet de Wijkraad? Meer lezen »

Doelstellingen

Wijkraad De Leijen streeft ernaar de volgende doelen te bereiken: •Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. •Betrokkenheid van bewoners onderling en bij hun woonomgeving. •Optimale communicatie tussen bewoners enerzijds en de gemeente en andere organisaties anderzijds. Wijkraad De Leijen tracht haar doel te bereiken door: •Het instellen van onderzoeken naar behoeften en noden

Doelstellingen Meer lezen »

Gebied van de Wijkraad

De Leijen is een grote woonwijk in Bilthoven die begin jaren ’70 is ontstaan ten noorden van de spoorlijn Amersfoort/Baarn – Utrecht. De naam De Leijen verwijst volgens een rapport uit 1539 naar een van de betere soorten turf. In dat rapport werd ‘leye’ omschreven als een tamelijk harde zwarte turf. Bij de ontwikkeling van

Gebied van de Wijkraad Meer lezen »

Advies Bouwbehoefte

Het participatietraject ‘Samen werken aan wonen’ is afgerond. De adviezen van inwoners en inwonersorganisaties zijn door het redactieteam gebundeld in een advies en de mogelijke locaties zijn per kern aangegeven. In juni is het advies in het College besproken. Het complete advies is gepubliceerd op de site van Gemeente De Bilt en is hieronder te

Advies Bouwbehoefte Meer lezen »