Wat doet de Wijkraad?

Wijkraden zijn opgericht met als belangrijkste taak het versterken van de samenhang in de wijk en het uitvoeren en bevorderen van participatie-activiteiten. Een taak die volgens ons nog steeds van belang is.


Wat mag u wel en niet verwachten van uw wijkraad?

Wat doet de wijkraad wel?

•Organiseren van wijkbijeenkomsten.
•Onderhouden van een website en versturen van nieuwsbrieven.
•Meepraten bij de voorbereiding van gemeentelijke plannen.
•Gevraagd en ongevraagd B&W adviseren over zaken die De Leijen aangaan.
•Volgen van en inbreng leveren bij commissie- en raadsvergaderingen.

Wat doet de wijkraad niet!

•Beslissingen nemen voor De Leijen.
•Namens De Leijen optreden in formele procedures.

Onderstaand staan de statuten en het concept huishoudelijk reglement van de Stichting Wijkraad De Leijen.