Gebied van de Wijkraad

De Leijen is een grote woonwijk in Bilthoven die begin jaren ’70 is ontstaan ten noorden van de spoorlijn Amersfoort/Baarn – Utrecht. De naam De Leijen verwijst volgens een rapport uit 1539 naar een van de betere soorten turf. In dat rapport werd ‘leye’ omschreven als een tamelijk harde zwarte turf.

Bij de ontwikkeling van Bilthoven Centrum 2 moesten veel woningen gesloopt worden (o.a. gedateerde en onbewoonbaar verklaarde woningen en het Jodendom). De mensen moesten ergens heen en zo werd begonnen met het bouwen in een nieuwe wijk De Leijen. Het gebied bestond bij het begin van de bouwactiviteiten rond 1970 uit weilanden, akkers, heide en hakhoutpercelen, doorkruist door een paar (zand)paden, waarlangs enkele boerderijen gelegen waren.
De eerste huizen werden gebouwd aan de Berlagelaan.