Leden Wijkraad

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Ebbe Rost van Tonningen – Voorzitter
  • Gerda Hoekstra-van der Veen – Secretaris (Social Media, Communicatie, Verkeer)
  • Annelies Brielsman – 2e Secretaris
  • Johan L’Honor√© Naber – Penningmeester (Website)
  • Herman Groothuis – Algemeen Lid (Wijkschouw)
  • Jonathan de Vries – Algemeen Lid (Verkeer)
  • Albert van Doorn – Vice-voorzitter (Communicatie, Website)