Verkeer

Berlagelaan

Ten aanzien van de Berlagelaan heeft er op 22 maart j.l. een informatieavond plaatsgevonden, waarin de Gemeente De Bilt ondersteund werd door Advies- en Ingenieursbureau Newae. Het schetsontwerp is hieronder toegevoegd.

In het ontwerp zijn onder andere snelheidsremmende maatregelen openomen. De Wijkraad heeft het volgende ingebracht:
–   De Berlagelaan in de voorrang te zetten. Bij voorkeur middels doorgetrokken trottoirs. 
–   Het kruispunt Leijenseweg – Berlagelaan te regelen met haaientanden.
–   Het fietspad langs het spoor vloeiend en met rugdekking in te laten voegen op de Berlagelaan, eventueel verder door te trekken.
–   Parkeren beter te regelen, zodat ze de fietsers niet blokkeren. Optie om auto’s meer tussen de bomen te laten parkeren.