Berlagelaan

Op de Berlagelaan wordt vaak harder gereden dan de toegestane snelheid van 50 km/uur.
Ook maken veel fietsers gebruik van deze laan. Met subsidie, stimulering
veiligheidsmaatregelen van de provincie, voor dit project wordt het nu voor de gemeente De
Bilt mogelijk om het oostelijke deel van deze laan verkeersveiliger te maken. Het is het
gedeelte vanaf de kruising met de Koldewijlaan tot de kruising het verkeersplateau met de
Leijenseweg.

Start werkzaamheden maandag 27 september tot vrijdag 5 november. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Agterberg B.V. Alle woningen blijven bereikbaar, er wordt eenrichtingsverkeer ingesteld met parkeren in de buurt mogelijk. Openbaar vervoer, hulpdiensten, afvalinzameling, ook voor deze diensten blijft de weg toegankelijk.


De aanpassingen volgens het duurzaam veilig principe, die gerealiseerd worden zijn:

 • Het aanbrengen van rode fietsstroken aan beide zijden van de weg, de toplaag asvalt wordt
  vervangen.
 • Verkeersremmende glooiende drempels waar ook bussen en vrachtwagens overheen
  kunnen.
 • Aanpassing, verhoogde uitritten van/naar de zijstraten van woonerven om de voorrang en
  veiligheid te verbeteren.
 • Het vrijliggende fietspad bij de kruising met de Koldewijlaan gaat rechtsaf in een vloeiende
  beweging over in de fietsstrook Berlagelaan.
 • De 2 fietsoversteekplaatsen, bij de Koldewijlaan en de Rietveldlaan komen in rood asvalt
  met drempels voor veiligheid en extra duidelijkheid.
 • Het wordt een 30 km/uur-weg, door de fietsstroken wordt de weg visueel versmald en
  daarvoor geldt ook, dat er niet meer langs de weg geparkeerd mag worden
 • Er komen alternatieve parkeerplaatsen elders in de buurt.
  De gemeente zal zorgen dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden er duidelijke
  informatie is, over de bereikbaarheid van de Berlagelaan.

  Volgens de laatste planning wordt het volgende aangepast:
  Kruispunt met fietspaden
  Kruispunt met drempels, fietspad bij Koldewijlaan en Rietveldlaan
  Bij Koldewijlaan, vrijliggend fietspad, vloeiende aansluiting met Berlagelaan

  Drempels
  Drempels nabij Pieter Postkwartier, Friedhoffkwartier, Jacob Romankwartier, Iepenlaan en
  Acacialaan

  Verhoogde uitritten van/naar alle zijstraten
  Pieter Postkwartier 2x, Jacob Romankwartier, Friedhoffkwartier, Hendrick de Keijserkwartier,
  parkeerplaats Rietveldlaan, Iepenlaan, Acacialaan, Bongerdlaan.

  Uitbreiding aantal parkeerplaatsen
  6 tegenover Pieter Postkwartier
  1 ter hoogte van Berlagelaan 87
  2 Jacob Romankwartier
  6 +1 Friedhoffkwartier
  2 bij parkeerplaats Rietveldlaan
  12 in het groen langs Berlagelaan, ter hoogte van de Acacialaan