Over de Wijkraad

Contact: info@wijkraaddeleijen.nl

Sinds eind jaren '70 is de Leijen een steeds groter gegroeide woonwijk in Bilthoven. Momenteel zijn er circa 2500 woningen, zowel koop als huur. Ook is er wat kleine industrie en zijn er twee verzorgingshuizen. De wijk wordt begrensd door de spoorlijn Baarn-Utrecht enerzijds en het Leijense bos aan de andere kant.

De Wijkraad houdt zich bezig met "straatoverstijgende" zaken om het wonen in De Leijen voor iedereen zo plezierig mogelijk te houden.