Speelplekken


Het afgelopen jaar 2020 hebben veel bewoners zich ingezet voor speelplekken in de wijk. Daardoor zijn speelplekken vernieuwd aan de Anna Maria van Schuurmanlaan, Bongerdbuurt en de Lindelaan. In de wijk zijn ruim 10 speelplekken die voor jongeren en ouderen een mooie ontmoetingsplaats zijn. Er leven ideeën om meer van elkaars speelplekken gebruik te maken, zodat de ontmoeting wordt verbreed. Hoe dan ook is het interessant om met elkaar ervaringen te delen en andere speelplekken te ondersteunen bij hun initiatieven voor renovatie. Bij andere speelplekken is ook de groenvoorziening aangepakt en zijn er plannen voor hemelwateropvang en andere duurzaamheidsmaatregelen.
Graag ontvangt de Wijkraad daarom contactpersonen en -adressen van speelplekken in de wijk zodat onderling contact mogelijk wordt, ook betreffende de financiering van speelplekken. U kunt zich hiervoor aanmelden via het emailadres van De Wijkraad onder vermelding van “speelplekken”.

Bongerdlaan
Lindelaan