Over de Wijkraad

Leden Wijkraad

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen: Ebbe Rost van Tonningen – Voorzitter (Groen, Woningbouw) Gerda Hoekstra-van der Veen – Secretaris (Social Media, Communicatie, Verkeer) Annelies Brielsman – 2e Secretaris Johan L’Honoré Naber – Penningmeester (Biodiversiteit, Website) Herman Groothuis – Algemeen Lid (Wijkschouw) Jonathan de Vries – Algemeen Lid (Verkeer) Albert van Doorn – …

Leden Wijkraad Lees meer »

Wat doet de Wijkraad?

Wijkraden zijn opgericht met als belangrijkste taak het versterken van de samenhang in de wijk en het uitvoeren en bevorderen van participatie-activiteiten. Een taak die volgens ons nog steeds van belang is. Wat mag u wel en niet verwachten van uw wijkraad? Wat doet de wijkraad wel? •Organiseren van wijkbijeenkomsten.•Onderhouden van een website en versturen van …

Wat doet de Wijkraad? Lees meer »

Beleidsplan 2022-2026

In het Beleidsplan van Wijkraad De Leijen zijn de volgende onderwerpen opgenomen: Contacten en communicatie met de bewoners. Verkeer en veiligheid. Wonen en bouwen. Openbare orde en veiligheid. Openbaar groen en bosgebied. Milieu en duurzaamheid. Gezondheidszorg. Aandacht voor doelgroepen. Organisatie Financiën en economie Het Beleidsplan is hieronder te lezen of te downloaden. Het voorgaande Beleidsplan …

Beleidsplan 2022-2026 Lees meer »

Ook lid worden?

Misschien heeft  u als bewoner van De Leijen belangstelling voor bepaalde onderwerpen en wellicht ook nog kennis van/over bepaalde zaken ?In dat geval biedt deelname aan een projectgroep een prachtige mogelijkheid om met andere bewoners van gedachten te wisselen. De Wijkraad wil projectgroepen graag aanvullen met meer mensen uit de wijk. U leert dan andere bewoners …

Ook lid worden? Lees meer »

Doelstellingen

Wijkraad De Leijen streeft ernaar de volgende doelen te bereiken: •Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. •Betrokkenheid van bewoners onderling en bij hun woonomgeving. •Optimale communicatie tussen bewoners enerzijds en de gemeente en andere organisaties anderzijds. Wijkraad De Leijen tracht haar doel te bereiken door: •Het instellen van onderzoeken naar behoeften en noden …

Doelstellingen Lees meer »

Gebied van de Wijkraad

De Leijen is een grote woonwijk in Bilthoven die begin jaren ’70 is ontstaan ten noorden van de spoorlijn Amersfoort/Baarn – Utrecht. De naam De Leijen verwijst volgens een rapport uit 1539 naar een van de betere soorten turf. In dat rapport werd ‘leye’ omschreven als een tamelijk harde zwarte turf. Bij de ontwikkeling van …

Gebied van de Wijkraad Lees meer »