Over de Wijkraad

Wat doet de Wijkraad?

Wijkraden zijn opgericht met als belangrijkste taak het versterken van de samenhang in de wijk en het uitvoeren en bevorderen van participatie-activiteiten. Een taak die volgens ons nog steeds van belang is. Wat mag u wel en niet verwachten van uw wijkraad? Wat doet de wijkraad wel? •Organiseren van wijkbijeenkomsten.•Onderhouden van een website en versturen van

Wat doet de Wijkraad? Meer lezen »

Beleidsplan 2022-2026

In het Beleidsplan van Wijkraad De Leijen zijn de volgende onderwerpen opgenomen: Contacten en communicatie met de bewoners. Verkeer en veiligheid. Wonen en bouwen. Openbare orde en veiligheid. Openbaar groen en bosgebied. Milieu en duurzaamheid. Gezondheidszorg. Aandacht voor doelgroepen. Organisatie Financiën en economie Het Beleidsplan is hieronder te lezen of te downloaden. Het voorgaande Beleidsplan

Beleidsplan 2022-2026 Meer lezen »

Doelstellingen

Wijkraad De Leijen streeft ernaar de volgende doelen te bereiken: •Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. •Betrokkenheid van bewoners onderling en bij hun woonomgeving. •Optimale communicatie tussen bewoners enerzijds en de gemeente en andere organisaties anderzijds. Wijkraad De Leijen tracht haar doel te bereiken door: •Het instellen van onderzoeken naar behoeften en noden

Doelstellingen Meer lezen »

Gebied van de Wijkraad

De Leijen is een grote woonwijk in Bilthoven die begin jaren ’70 is ontstaan ten noorden van de spoorlijn Amersfoort/Baarn – Utrecht. De naam De Leijen verwijst volgens een rapport uit 1539 naar een van de betere soorten turf. In dat rapport werd ‘leye’ omschreven als een tamelijk harde zwarte turf. Bij de ontwikkeling van

Gebied van de Wijkraad Meer lezen »