Beleidsplan 2022-2026

In het Beleidsplan van Wijkraad De Leijen zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

  • Contacten en communicatie met de bewoners.
  • Verkeer en veiligheid.
  • Wonen en bouwen.
  • Openbare orde en veiligheid.
  • Openbaar groen en bosgebied.
  • Milieu en duurzaamheid.
  • Gezondheidszorg.
  • Aandacht voor doelgroepen.
  • Organisatie
  • Financiën en economie

Het Beleidsplan is hieronder te lezen of te downloaden.

Het voorgaande Beleidsplan is hieronder te lezen of te downloaden.