Duurzame Warmte

Participatieavond De Leijen 14 juni 19:30 – Duurzame warmte

Het is de bedoeling dat Nederland uiteindelijk stopt met het gebruik van aardgas. Deze overgang naar alternatieve verwarmingsmogelijkheden is een moeilijke opgave. Daarom willen de gemeente dit samen met jullie doen. Zo begrijpt de gemeente dat u hierover vragen heeft en mee wilt denken met deze opgave. De gemeente is benieuwd hoe u tegen de warmte transitie in uw wijk aankijkt.

Maandagavond 14 juni is een online participatie avond over duurzame warmte in De Leijen. De avond begint om 19:30. Op deze avond wil de gemeente u vertellen wat de warmtetransitie kan inhouden voor uw wijk. Bij deze avond zijn experts aanwezig die de situatie en kansen schetsen in De Leijen en uw eventuele vragen kunnen beantwoorden. Op deze avond hoort de gemeente graag hoe u hierover denkt en hoe wij deze opgave samen kunnen oppakken. Welke valkuilen voorziet u, welke kansen kunnen benut worden, hoe en wanneer kunnen we deze opgave gezamenlijk oppakken? De inbreng van jullie wordt meegenomen in de transitievisie warmte.

De gemeente hoopt dat jullie als inwoners van De Leijen willen meedenken. Op deze manier kunnen we gezamenlijk een transitievisie warmte opstellen. U kunt u aanmelden door een mail te sturen naar het volgende email-adres: duurzaamheid@debilt.nl. Wij zien u graag 14 juni!

Meer info: https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/aardgasvrij-bouwen/overige-wijken