Vereniging: ook lid worden?

Misschien heeft  u als bewoner van De Leijen belangstelling voor bepaalde onderwerpen en wellicht ook nog kennis van/over bepaalde zaken en wilt u graag meebeslissen over de aktiviteiten van de Wijkraad.
In dat geval biedt lidmaatschap van de vereniging Wijkraad De Leijen een prachtige mogelijkheid.
In de laatste jaarvergadering is besloten om te inventariseren of wij het minimale aantal van 230 leden kunnen werven voor eind oktober. Als we dat aantal halen, dan wordt de huidige stichting omgezet in een vereniging per 1 januari 2024.


Belangstellenden kunnen zich aanmelden via deze link: Vereniging Wijkraad