Ook lid worden?

Misschien heeft  u als bewoner van De Leijen belangstelling voor bepaalde onderwerpen en wellicht ook nog kennis van/over bepaalde zaken ?
In dat geval biedt deelname aan een projectgroep een prachtige mogelijkheid om met andere bewoners van gedachten te wisselen.

De Wijkraad wil projectgroepen graag aanvullen met meer mensen uit de wijk. U leert dan andere bewoners (beter) kennen en verruimt uw blikveld.


Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dit e-mail adres: info@wijkraaddeleijen.nl
Er is geen financiële vergoeding aan verbonden.

 De Wijkraad De Leijen bestaat uit vrijwilligers die aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

– Wijkbewoner zijn
– Minimaal 18 jaar
– Geen lid van de gemeenteraad
– Geen lid van het college van Burgemeester en Wethouders
– Interesse in je wijk hebben
– Mee willen aanpakken om de woon/leefomgeving te verbeteren