Laatste Nieuws

4 april 2022
De Wijkraad organiseert op maandagavond 11 april een bewonersavond in Buro Lou. Op deze avond worden
bewonersinitiatieven beloond met prijzen. Het gaat om samenwerking tussen buurtbewoners, Wijkraad en de
Gemeente. Daarvoor zijn projecten genomineerd die in het afgelopen jaar tot een mooi resultaat hebben geleid.
Genomineerd zijn het buurtfeest Eikvaren, speeltuininitiatieven Bongerdbuurt en Lindelaan, biodiversiteit en
groenadoptie aan de Berlagelaan en verbetering fietsveiligheid Berlagelaan (oostzijde). De aanwezige inwoners
van de Leijen worden uitgenodigd om ook zelf projecten te noemen en een stem uit te brengen op de beste
projecten.

De Wijkraad presenteert deze avond ook het beleidsplan 2022-2026 en brengt het plan om van de stichting een vereniging te maken in stemming.

3 april 2022
Dierenbuddy richt zich op ouderen, chronisch zieken of mensen met een beperking, die niet meer in staat zijn om de volledige zorg voor hun huisdier op zich te nemen. Op de onderstaande pagina treft u de volledige folder aan.
Dierenbuddy

3 maart 2022
Het Beleidsplan 2022-2026 van Wijkraad De Leijen is gepubliceerd op de onderstaande pagina. We roepen iedereen op om dit beleidsplan aandachtig te lezen en commentaren en aanvullingen op te sturen naar info@wijkraaddeleijen.nl
Beleidsplan 2022-2026

21 februari 2022
De tweede fase groenrenovatie is gestart. Echter op 14 februari kwam een grote graafmachine onverwacht en onaangekondigd plantvakken aan de Berlagelaan afgraven, tot vlak bij oude eikenbomen waarvan de wortels en het omringende ecosysteem werden vernield. Er is direct  contact gezocht met wethouder Anne Brommersma, maar er is nog geen reactie binnen. In de Vierklank wordt deze week een artikel gewijd aan de problematiek.

18 februari 2022
Op 23 februari vindt een lijsttrekkersdebat plaats over de woningbouwopgave.
Zie verder op de pagina Actueel.
Https://wijkraaddeleijen.nl/actueel

18 februari 2022
De tweede fase van de groenrenovatie is op 14 februari van start gegaan. De BiltseGroenCombinatie, de bedrijven Oxalis hoveniers, van Oostrum cultuurtechniek en P. de Vries landschapsverzorging gaan in de maanden februari en maart de volgende meest armetierige vakken aanpakken.  De oude beplanting wordt verwijderd, waarna de vakken opnieuw worden ingeplant.
Https://wijkraaddeleijen.nl/actueel

2 december 2021
Gemeente De Bilt heeft een woonvisie 2030 opgesteld. Deze woonvisie wordt op 7 december in de raad besproken. Zie verder op de pagina Actueel.
Https://wijkraaddeleijen.nl/actueel

13 november 2021
Tot onze verbazing kregen de omwonende ‘Westelijke doorfietsroute De Bilt’ een brief in de bus met de planning voor de aanpassingen o.a. aan de Kees Boekelaan. Zie verder op de pagina Actueel.
Https://wijkraaddeleijen.nl/actueel

2 november 2021
Lees het verslag van de bewonersavond op de pagina Actueel.
Https://wijkraaddeleijen.nl/actueel

11 oktober 2021
Aan de Rembrandtlaan worden aanpassingen gedaan voor meer veiligheid (30 km/h), wooncomfort (voldoende parkeerplaatsen) en leefbaarheid (meer groen).
De werkzaamheden starten op maandag 20 september om 7.00 uur en zullen op vrijdag 26 november afgerond zijn.
Voor meer informatie zie actuele projecten en de website van gemeente De Bilt, debilt.nl/nieuwsoverzicht

1 september 2021
De proefafsluiting van de Joos van Clevelaan aan de kant van de Jan Steenlaan is gerealiseerd. De toegangsweg naar de scholen en sportvoorzieningen loopt nu via de Jan Steenlaan.