Laatste Nieuws

17 januari 2023
De integrale visie op de Spoorzone Bilthoven, zoals opgesteld door de vier bewonersorganisaties en een ondernemersvereniging, is te vinden onder deze link:
Actueel

9 januari 2023
Pas gestarte kleine trainingsgroep De Leijen heeft ruimte voor enkele nieuwe mensen. Veel leuke oefeningen voor alle niveaus, met ervaren trainer André Hilhorst, tegen geringe onkostenvergoeding.
Zaterdagen van 8.30-9.30 uur en vanaf 1 maart om 8 uur.
Ingang Leijense Bos hoek Berlagelaan / Rietveldlaan
Je bent welkom en kunt gewoon op zaterdag aansluiten!
Vragen? a.hilhorst@kpnplanet.nl

22 november 2022
De concept Statuten zijn aangepast naar aanleiding van een ingekomen stuk van een oud-notaris. De concept Statuten en het concept Huishoudelijk Reglement van de op te richten vereniging staan onder deze link:
Wat doet de Wijkraad?

21 november 2022
Update schouw met de gemeente rond de Jan Steenlaan en Joos van Clevelaan. Dit in verband met de wateroverlast tijdens stortbuien.
Afgesproken is dat de gemeente met de aanwonenden een ontwerp-sessie gaat organiseren, begin voorjaar 2023. Er wordt dan onder andere gekeken afwatering richting tuin HNL; inrichting kruising Joos van Clevelaan – Jan Steenlaan; afwatering richting bos; inrichting kruising Kees Boekelaan – Jan Steenlaan en een groenere inrichting Joos van Clevelaan. Ter voorbereiding gaat de gemeente landmetingen doen om de hoogte-verschillen in beeld te brengen.

28 oktober 2022
Donderdag 17 november vindt een schouw plaats met de gemeente rond de Jan Steenlaan en Joos van Clevelaan. Dit in verband met de wateroverlast tijdens stortbuien.

28 oktober 2022
De afsluiting van de Leyenseweg start in week 44, eerste week van november.

12 oktober 2022
De afsluiting van de Leyenseweg is uitgesteld in verband met het realiseren van een omleidingsroute van de bus via de Anthonie van Leeuwenhoeklaan (RIVM).

10 oktober 2022
De Wijkraad heeft over het plan om de plaatsing van de kliko’s in de openbare ruimte te beboeten met de burgemeester gesproken. De gemeente heeft toegegeven dat vóór handhaving eerst met de Wijkraad moet worden overlegd. Wij zijn verder niet uitgenodigd voor een gesprek met de BOA hierover. Zolang geen nadere afspraken met ons zijn gemaakt, is een verbod op plaatsing van kliko’s buiten de eigen tuin niet strafbaar. Wij verwachten een stille dood van dit plan van de BOA. Mochten mensen uit de wijk hiervan toch last hebben, zijn wij beschikbaar om direct contact met de gemeente op te nemen.

27 september 2022
De Leyenseweg wordt per 10 oktober afgesloten voor de periode van 9 maanden. De bussen worden omgeleid, maar op dit moment is nog niet met zekerheid te melden hoe de omleiding gaat lopen.

22 juni 2022
Verkeerssituatie Koldeweylaan. De trottoirs voor voetgangers zijn inmiddels verlaagd, waardoor kinderwagens en rollators makkelijk kunnen passeren.

21 juni 2022
Op zaterdag 25 juni van 13.00 tot 20.00 en zondag 26 juni van 13.00 tot 18.00  vindt het eerste Buurtfestival BreedBilt plaatst! In en om het voormalige politiebureau aan de Leyenseweg 38 in Bilthoven kun je genieten van kunst, muziek,theater en allerhande workshops . De 45 ondernemers van Buro Lou heten u van harte welkom bij het buurtfeest BreedBilt met een scala aan activiteiten, muziek- en theater optredens voor jong en oud, foodtrucks, open atelier, reuzebelleblaas en nog veel meer…

16 juni 2022
De wegaanduidingen ’30’ zijn opnieuw aangebracht. Dit geeft meer duidelijkheid voor de weggebruikers. Nu nog hopen dat de automobilisten zich aan de snelheid weten te houden.

De Wijkraad presenteert deze avond ook het beleidsplan 2022-2026 en brengt het plan om van de stichting een vereniging te maken in stemming.

3 april 2022
Dierenbuddy richt zich op ouderen, chronisch zieken of mensen met een beperking, die niet meer in staat zijn om de volledige zorg voor hun huisdier op zich te nemen. Op de onderstaande pagina treft u de volledige folder aan.
Dierenbuddy

3 maart 2022
Het Beleidsplan 2022-2026 van Wijkraad De Leijen is gepubliceerd op de onderstaande pagina. We roepen iedereen op om dit beleidsplan aandachtig te lezen en commentaren en aanvullingen op te sturen naar info@wijkraaddeleijen.nl
Beleidsplan 2022-2026