Laatste Nieuws

26 mei 2023
Kruising Soestdijkseweg Zuid/Leyenseweg tussen 16 tot 20 juni afgesloten
Op vrijdagavond 16 juni om 18.00 uur wordt de kruising Soestdijkseweg/Leyenseweg en de Leyenseweg afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Op maandagochtend 19 juni om 06.00 uur zal de kruising weer worden vrijgegeven. De afsluiting geldt vanaf de Boslaan tot aan de Kortelaan. De kruising Boslaan richting het station blijft wel toegankelijk. De Leyenseweg zal nog een dag langer afgesloten zijn. Op dinsdagochtend 20 juni om 06.00 uur zal de Leyenseweg vrijgegeven worden.

Omleidingen
Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. De omleiding is aangegeven met borden langs de route. Het gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid vanaf de rotonde aan de noordkant van het spoor via de Jan Steenlaan, Jan van Eijcklaan en Massijslaan. Of u volgt de Rembrandtlaan, Rogier van der Weydenlaan, Massijslaan tot aan de Leyenseweg.
Aan de kant van De Bilt wordt geadviseerd om de Groenekanseweg te volgen, vervolgens de 1e Brandenburgerweg, de Hertenlaan en de 2e Brandenburgerweg.

Busomleiding
Tijdens de werkzaamheden rijden de buslijnen 58 en 77 een andere route. De bus wordt omgeleid via de 1 e Brandenburgerweg, Hertenlaan, 2e Brandenburgerweg, Leyenseweg, Massijslaan, Rogier van der Weydenlaan en de Rembrandtlaan. In tegengestelde richting rijdt de bus over de Jan Steenlaan en vervolgt de weg over de Jan van Eijcklaan en zo verder.

2 mei 2023
Feestelijke opening schaaktafels Agaatvlinder

Op zaterdagmiddag 10 juni 2023 (15.00 uur) wordt in De Leijen de speeltuin Agaatvlinder feestelijk geopend met de schaaktafels. De opening wordt extra feestelijk gevierd omdat er meer dan 150 locaties Urban Chess in Nederland zijn, in het jaar dat de KNSB 150 jaar bestaat. Vooruitlopend op deze feestelijkheden kunnen kinderen die met of zonder ouders komen schaken op zondag om 11 uur hun eigen schaaksetje verdienen door 3x te gaan.

2 mei 2023
Participatie Spoorzone

Op de website van de gemeente De Bilt kunt u alles lezen over de Spoorzone, kunt u zich opgeven voor een nieuwsbrief over de Spoorzone en u kunt zich aanmelden voor het participatieproces. https://www.doemeedebilt.nl/spoorzone/default.aspx

2 mei 2023
Plannen Openbaar Vervoer Provincie Utrecht

De plannen voor het Openbaar Vervoer in de provincie Utrecht voor 2024 worden op dit moment samengesteld. Alle inwoners van De Leijen kunnen hun mening kunnen geven over de openbaar vervoer plannen 2024 met betrekking tot De Leijen en Bilthoven door een enquête in te vullen. Dit kan tot 7 mei.
Hiervoor kunnen jullie gebruikmaken van de volgende twee websites:
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/geef-voor-7-mei-uw-mening-over-het-openbaar-vervoer
en
https://www.u-ov.info/meer-qbuzz/nieuws/Yl_4zxAAACMArUcy/geef-je-mening-over-het-ov-in-2024

31 maart 2023
Uitslag enquête Stichting versus vereniging
Er zijn 85 stemmen uitgebracht.
48% stemde voor de huidige Stichting.
50% stemde voor een vereniging.
76% was het eens met het standpunt dat er minimaal 230 leden moeten zijn.

De Wijkraad gaat actief werven en vraagt ook aan u om actief te werven bij buren en bekenden in de wijk.
Als er op 1 oktober 230 potentiële leden zijn dan zal de Wijkraad starten met de omvorming naar een vereniging.

Uitslag enquête Trefcentrum De Leijen
Er zijn 71 stemmen uitgebracht.
67% stemde voor een trefcentrum voor De Leijen.
51% vindt WVT ongeschikt.

Daarnaast is er een behoefte peiling uitgevoerd en er zijn aandachtspunten aangedragen. Dit wordt de komende tijd verder verwerkt.

17 januari 2023
De integrale visie op de Spoorzone Bilthoven, zoals opgesteld door de vier bewonersorganisaties en een ondernemersvereniging, is te vinden onder deze link:
Actueel

9 januari 2023
Pas gestarte kleine trainingsgroep De Leijen heeft ruimte voor enkele nieuwe mensen. Veel leuke oefeningen voor alle niveaus, met ervaren trainer André Hilhorst, tegen geringe onkostenvergoeding.
Zaterdagen van 8.30-9.30 uur en vanaf 1 maart om 8 uur.
Ingang Leijense Bos hoek Berlagelaan / Rietveldlaan
Je bent welkom en kunt gewoon op zaterdag aansluiten!
Vragen? a.hilhorst@kpnplanet.nl

22 november 2022
De concept Statuten zijn aangepast naar aanleiding van een ingekomen stuk van een oud-notaris. De concept Statuten en het concept Huishoudelijk Reglement van de op te richten vereniging staan onder deze link:
Wat doet de Wijkraad?

21 november 2022
Update schouw met de gemeente rond de Jan Steenlaan en Joos van Clevelaan. Dit in verband met de wateroverlast tijdens stortbuien.
Afgesproken is dat de gemeente met de aanwonenden een ontwerp-sessie gaat organiseren, begin voorjaar 2023. Er wordt dan onder andere gekeken afwatering richting tuin HNL; inrichting kruising Joos van Clevelaan – Jan Steenlaan; afwatering richting bos; inrichting kruising Kees Boekelaan – Jan Steenlaan en een groenere inrichting Joos van Clevelaan. Ter voorbereiding gaat de gemeente landmetingen doen om de hoogte-verschillen in beeld te brengen.

28 oktober 2022
Donderdag 17 november vindt een schouw plaats met de gemeente rond de Jan Steenlaan en Joos van Clevelaan. Dit in verband met de wateroverlast tijdens stortbuien.

28 oktober 2022
De afsluiting van de Leyenseweg start in week 44, eerste week van november en zal duren to juli 2023.

10 oktober 2022
De Wijkraad heeft over het plan om de plaatsing van de kliko’s in de openbare ruimte te beboeten met de burgemeester gesproken. De gemeente heeft toegegeven dat vóór handhaving eerst met de Wijkraad moet worden overlegd. Wij zijn verder niet uitgenodigd voor een gesprek met de BOA hierover. Zolang geen nadere afspraken met ons zijn gemaakt, is een verbod op plaatsing van kliko’s buiten de eigen tuin niet strafbaar. Wij verwachten een stille dood van dit plan van de BOA. Mochten mensen uit de wijk hiervan toch last hebben, zijn wij beschikbaar om direct contact met de gemeente op te nemen.

3 april 2022
Dierenbuddy richt zich op ouderen, chronisch zieken of mensen met een beperking, die niet meer in staat zijn om de volledige zorg voor hun huisdier op zich te nemen. Op de onderstaande pagina treft u de volledige folder aan.
Dierenbuddy

3 maart 2022
Het Beleidsplan 2022-2026 van Wijkraad De Leijen is gepubliceerd op de onderstaande pagina. We roepen iedereen op om dit beleidsplan aandachtig te lezen en commentaren en aanvullingen op te sturen naar info@wijkraaddeleijen.nl
Beleidsplan 2022-2026