Laatste Nieuws

2 mei 2023
Participatie Spoorzone

Op de website van de gemeente De Bilt kunt u alles lezen over de Spoorzone, kunt u zich opgeven voor een nieuwsbrief over de Spoorzone en u kunt zich aanmelden voor het participatieproces. https://www.doemeedebilt.nl/spoorzone/default.aspx

31 maart 2023
Uitslag enquête Stichting versus vereniging
Er zijn 85 stemmen uitgebracht.
48% stemde voor de huidige Stichting.
50% stemde voor een vereniging.
76% was het eens met het standpunt dat er minimaal 230 leden moeten zijn.

De Wijkraad gaat actief werven en vraagt ook aan u om actief te werven bij buren en bekenden in de wijk.
Als er op 1 oktober 230 potentiële leden zijn dan zal de Wijkraad starten met de omvorming naar een vereniging.

Uitslag enquête Trefcentrum De Leijen
Er zijn 71 stemmen uitgebracht.
67% stemde voor een trefcentrum voor De Leijen.
51% vindt WVT ongeschikt.

Daarnaast is er een behoefte peiling uitgevoerd en er zijn aandachtspunten aangedragen. Dit wordt de komende tijd verder verwerkt.

17 januari 2023
De integrale visie op de Spoorzone Bilthoven, zoals opgesteld door de vier bewonersorganisaties en een ondernemersvereniging, is te vinden onder deze link:
Actueel

22 november 2022
De concept Statuten zijn aangepast naar aanleiding van een ingekomen stuk van een oud-notaris. De concept Statuten en het concept Huishoudelijk Reglement van de op te richten vereniging staan onder deze link:
Wat doet de Wijkraad?

21 november 2022
Update schouw met de gemeente rond de Jan Steenlaan en Joos van Clevelaan. Dit in verband met de wateroverlast tijdens stortbuien.
Afgesproken is dat de gemeente met de aanwonenden een ontwerp-sessie gaat organiseren, begin voorjaar 2023. Er wordt dan onder andere gekeken afwatering richting tuin HNL; inrichting kruising Joos van Clevelaan – Jan Steenlaan; afwatering richting bos; inrichting kruising Kees Boekelaan – Jan Steenlaan en een groenere inrichting Joos van Clevelaan. Ter voorbereiding gaat de gemeente landmetingen doen om de hoogte-verschillen in beeld te brengen.

3 april 2022
Dierenbuddy richt zich op ouderen, chronisch zieken of mensen met een beperking, die niet meer in staat zijn om de volledige zorg voor hun huisdier op zich te nemen. Op de onderstaande pagina treft u de volledige folder aan.
Dierenbuddy

3 maart 2022
Het Beleidsplan 2022-2026 van Wijkraad De Leijen is gepubliceerd op de onderstaande pagina. We roepen iedereen op om dit beleidsplan aandachtig te lezen en commentaren en aanvullingen op te sturen naar info@wijkraaddeleijen.nl
Beleidsplan 2022-2026