Kees Boekelaan

De westelijke doorfietsroute in de gemeente De Bilt wordt aangepast. Om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren worden er verkeersremmende maatregelen genomen. Dit is mede mogelijk door een subsidie van de provincie Utrecht.  

De aanpassingen worden gedaan op de Tweelingen, de Noorderkroon en de Kees Boekelaan. Op de onderstaande afbeeldingen is in rood aangegeven op welke wegvakken de werkzaamheden zullen plaatsvinden.

Fietspad Kees Boekelaan (tussen de Jeroen Boschlaan en de Leyenseweg)

Het asfalt op de westelijke doorfietsroute wordt voorzien van een nieuwe, rode deklaag. Het doel hiervan is de route herkenbaarder te maken als fietsroute. Ook worden de kruisingen met de Hans Memlinglaan en de Jan Provostlaan aangepast om de voorrangssituatie te verbeteren en zo de verkeersveiligheid te verhogen. Deze aanpassingen hebben geen verdere consequenties voor weggebruikers.

De werkzaamheden worden op korte termijn in drie fasen uitgevoerd en zijn op 15 december afgerond. 

  • Fase 1: Tweelingen. Start werkzaamheden: 2 november 2021. Afronding: begin december. 
  • Fase 2: Kees Boekelaan. Start werkzaamheden: 29 november 2021. Afronding: 10 december (naar verwachting). 
  • Fase 3: Noorderkroon. Start werkzaamheden: 2 december 2021. Afronding: 15 december (naar verwachting).  

Vanaf 29 november 2021 zijn er omleidingsroutes voor de gebruikers van de Kees Boekelaan. Deze omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven door de aannemer.