Groenrenovatie

Begin 2020 heeft de gemeente De Bilt een groenrenovatieplan vastgesteld dat loopt tot en met 2024. In het zuidelijk deel van De Leijen is een begin gemaakt met de uitvoering. De Gemeente organiseerde voor betrokken burgers een online bijeenkomst op 10 november 2020 om de plannen toe te lichten en het participatieproces te starten. De belangstelling was zeer groot. Meer dan 60 burgers hadden zich aangemeld die met elkaar meer dan 100 vragen, opmerkingen en suggesties deelden.

De tweede fase van de groenrenovatie is op 14 februari van start gegaan. De BiltseGroenCombinatie, de bedrijven Oxalis hoveniers, van Oostrum cultuurtechniek en P. de Vries landschapsverzorging gaan in de maanden februari en maart de volgende meest armetierige vakken aanpakken.  De oude beplanting wordt verwijderd, waarna de vakken opnieuw worden ingeplant. De volgende lanen komen aan de beurt nl. Bongerdlaan, Rietveldlaan, Koldeweylaan, Jacob Romankwartier, Klaver, Herik, Varen, Brem, Bostulp, Berlagelaan, Acacialaan, Iepenlaan, Kromhoutkwartier en Dudokwartier. Het schelpenpad langs het spoor wordt ook vernieuwd en zal een nieuwe laag krijgen. Het herstel van de bodem van de bestaande waterpoel bij de Rietveldlaan voor o.a. libellen, waterkevers, amfibieën en reptielen in het kader van de biodiversiteit, is (nog) niet opgenomen.

Veel mensen zijn gemotiveerd voor een groene omgeving, die liefst ook lange tijd bloeit. Mensen worden er blij en rustig van. De biodiversiteit kan worden gestimuleerd, waardoor vogels, bijen, egels en andere dieren een groter leefgebied krijgen. Ongewenste dieren als ratten moeten juist worden ontmoedigd zich in de wijk te nestelen. En in de toekomst wordt in het groen ook hemelwateropvang steeds belangrijker onder invloed van het veranderende klimaat.

Meedenken

De gemeente biedt de mogelijkheid om burgers te laten meedenken. Groenadoptie is een mogelijkheid waar nog meer gebruik van kan worden gemaakt. Parallel aan renovatie van het openbaar groen kunnen wellicht ook huiseigenaren en huurders worden gemotiveerd om in hun eigen tuin mee te doen in de aankleding van groenvoorzieningen in de wijk. Verschillende bewoners zijn zelf bezig om de biodiversiteit te versterken in hun eigen tuin. Er lopen ook andere initiatieven zoals ‘steenbreek’ om tegels te vervangen door groen.

Groengroep

Er is inmiddels in onze wijk een groengroep, die digitaal met elkaar overlegt. Indien u ook wilt meedenken kunt u zich hiervoor opgeven via het emailadres van Wijkraad De Leijen onder vermelding van ‘groenbeheer’.

Gemeente

De Gemeente is begonnen met de renovatie van openbaar groen in onze wijk. De voorzitter van de Wijkraad heeft aan de Gemeente laten weten dat de plannen voor de groenrenovatie voor de periode eind 2020 en eerste helft 2021 – gezien de grote haast van de gemeente – nauwelijks of niet ruimte bood voor bewoners om mee te denken.
Dat wordt erkend door de gebiedsmakelaar van de Gemeente. Beterschap is toegezegd.