Actueel

Integrale visie op de Spoorzone Bilthoven

De integrale visie is een bijdrage van de gezamenlijke bewoners en ondernemers aan de visie- en
planvorming voor de spoorzone door de gemeente

De 'integrale visie' staat onder de knop 'lees verder'

Kern van de Omgevingsvisie

De omgevingsvisie zal betrekking hebben op alle terreinen van de fysieke leefomgeving binnen de reikwijdte van de Omgevingswet. Daarbij gaat het om traditionele thema's zoals ruimte, wonen, verkeer en mobiliteit, landschap en natuur, milieu, onderwijs, infrastructuur en cultureel erfgoed, maar ook aanvullende thema’s zoals klimaatadaptatie, energietransitie, gezondheid en veiligheid. De relatie en samenhang tussen de fysieke, sociale én economische domeinen maken daar nadrukkelijk deel van uit. De bestaande kwaliteiten van De Leijen een onderdeel zijn.

De 'Kern van de Omgevingsvisie' staat onder de knop 'lees verder'

102

Dierenbuddy

Dierenbuddy start in De Bilt. Deze dienstverlening helpt ouderen, chronisch zieken of mensen met een beperking met de zorg voor hun huisdier.

De volledige folder staat onder de knop 'lees verder'

bus 78

De U-flex bus door de wijk De Leijen

Op zaterdag 11 december 2021 heeft de vertrouwde buslijn 78 de laatste ritten door de wijk gereden. Helaas waren er te weinig passagiers en de lijn daardoor niet rendabel. De provincie Utrecht, die het openbaar vervoer onder haar hoede heeft, besloot de lijn op te heffen. Met ingang van zondag 12 december rijdt er een U-flex bus.
Deze flexibele bus boek je met via de TURNN- app of telefonisch. Er is geen vaste dienstregeling meer en de bus rijdt alleen als de reiziger dat wil en de rit geboekt is. Ga naar de halte en stap in.

Hoe gaat het in zijn werk?

Vogelhuisjes (7)a

Woonvisie 2030

In de Woonvisie zijn de voorwaarden vastgelegd om tot 2030 te kunnen voorzien in de woonbehoefte van de Biltse inwoners. Hoeveel en wat voor soort woningen zijn er nodig? Welk type woningen en voor welke doelgroepen? Wat voor eisen stelt de gemeente aan die woningen, de oppervlaktes, de prijzen, de toegankelijkheid of energie labels? En met welke maatregelen denkt de gemeente dit te kunnen realiseren? De woonvisie vindt u onder de knop lees verder.

Bewonersavond 1 november '21 (1)

Bewonersavond 2021

Het was alweer 2 jaar geleden dat er een bijeenkomst was waaraan de inwoners van de Leijen konden meedoen. In een gezellige setting in de grote hal van Buro Lou was er1 november een grote opkomst. Er moesten in allerijl nog heel wat stoelen worden aangesleept. Maar om 20.10 u opende voorzitter van de Wijkraad Ebbe Rost van Tonningen met een welkomstwoord de bijeenkomst. Wel kwam er direct een kritische opmerking over de veiligheid tegen Corona-besmetting.

fietspad2-Cropped
Rembrandtlaan-1
Huizen (5)a Cropped

Verkeer

Kees Boekelaan
De westelijke doorfietsroute in de gemeente De Bilt wordt aangepast. Om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren worden er verkeersremmende maatregelen genomen. Dit is mede mogelijk door een subsidie van de provincie Utrecht.
De aanpassingen worden gedaan op de Tweelingen, de Noorderkroon en de Kees Boekelaan.

Rembrandtlaan
Op de Rembrandtlaan wordt er geregeld harder gereden dan de toegestane snelheid. Bovendien zijn het wegdek, de parkeerstroken en de trottoirs aan vervanging toe.
Om de leefbaarheid, de veiligheid en het wooncomfort te verbeteren worden er de nodige aanpassingen gedaan. De werkzaamheden starten op maandag 20 september om 7.00 uur en zullen op vrijdag 26 november afgerond zijn.

Berlagelaan
Op de Berlagelaan wordt vaak harder gereden dan de toegestane snelheid van 50 km/uur. Ook maken veel fietsers gebruik van deze laan. Met subsidie, stimulering veiligheidsmaatregelen van de provincie, voor dit project wordt het nu voor de gemeente De Bilt mogelijk om het oostelijke deel van deze laan verkeersveiliger te maken.

Speelplaatsen (10)a Cropped (1)

Speelplekken

Het afgelopen jaar 2020 hebben veel bewoners zich ingezet voor speelplekken in de wijk. Daardoor zijn speelplekken vernieuwd aan de Anna Maria van Schuurmanlaan, Bongerdbuurt en de Lindelaan. In de wijk zijn ruim 10 speelplekken die voor jongeren en ouderen een mooie ontmoetingsplaats zijn.

Woningbouwbehoefte

Het participatietraject ‘Samen werken aan wonen’ is afgerond. De adviezen van inwoners en inwonersorganisaties zijn door het redactieteam gebundeld in een advies en de mogelijke locaties zijn per kern aangegeven. In juni is het advies in het College besproken.

Het complete advies is gepubliceerd op de site van Gemeente De Bilt.