Actueel

Verkeersremmende maatregelen Jan van Eijcklaan

Om de toegestane snelheid van 30 km/u zoveel mogelijk te handhaven worden er 3 kruispunten verhoogd. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.

De werkzaamheden starten 8 januari vanaf 07.00u. De aannemer zal ongeveer 2 weken per kruispunt nodig hebben. Als het eerste kruispunt is gedaan gaan ze door naar de volgende.

Volgorde werkzaamheden:
Kruising Jan van Eijcklaan - Jan Gossaertlaan
Kruising Jan van Eijcklaan - Jan Provostlaan
Kruising Jan van Eijcklaan/Massijslaan - Rogier van der Weydenlaan

Maandelijks OV-inloopspreekuur en
Telefonisch OV-spreekuur

Het Maandelijks OV-inloopspreekuur en het telefonisch OV-spreekuur geeft senioren de mogelijkheid om hun
vragen over het reizen met het ov beantwoord te krijgen

Lees verder

Lid worden van de vereniging Wijkraad De Leijen

Tijdens de laatste bewonersavond is er naar aanleiding van de enquête besloten om aktief leden te werven voor een nieuw op te richten vereniging. Ook is besloten dat we daarvoor minimaal 230 leden moeten hebben. Als bewoners lid willen worden, dan kunnen zij zich via de onderstaande link opgeven. Alle gegevens worden alleen gebruikt voor de vereniging. Als het aantal van 230 leden niet wordt gehaald, worden alle gegevens direct vernietigd.

Vereniging Wijkraad

Integrale visie op de Spoorzone Bilthoven

De integrale visie is een bijdrage van de gezamenlijke bewoners en ondernemers aan de visie- en
planvorming voor de spoorzone door de gemeente

De 'integrale visie' staat onder de knop 'lees verder'

Kern van de Omgevingsvisie

De omgevingsvisie zal betrekking hebben op alle terreinen van de fysieke leefomgeving binnen de reikwijdte van de Omgevingswet. Daarbij gaat het om traditionele thema's zoals ruimte, wonen, verkeer en mobiliteit, landschap en natuur, milieu, onderwijs, infrastructuur en cultureel erfgoed, maar ook aanvullende thema’s zoals klimaatadaptatie, energietransitie, gezondheid en veiligheid. De relatie en samenhang tussen de fysieke, sociale én economische domeinen maken daar nadrukkelijk deel van uit. De bestaande kwaliteiten van De Leijen een onderdeel zijn.

De 'Kern van de Omgevingsvisie' staat onder de knop 'lees verder'

Logo dierenbuddy

Dierenbuddy

Er is al eens eerder aandacht besteed in de nieuwsbrief aan het project Dierenbuddy van de Dierenbescherming, dat sinds juni 2022 ook actief is in onze gemeente.

Inmiddels is Dierenbuddy steeds meer bekend bij inwoners en het sociaal domein. Er worden meerdere hulpvragers (oudere en chronisch zieken mensen) met de verzorging van hun huisdier geholpen door vrijwilligers (dierenbuddy's), ook in De Leijen. Een aantal hulpvragen die zich bij de start hebben aangemeld worden nog altijd door hun vaste dierenbuddy's structureel ondersteund met het verschonen van een kattenbak, bezoek aan de dierenarts of een lange wandeling met de hond. Door deze hulp kunnen de huisdieren bij hun vertrouwde baasje blijven!

Naast de langlopende hulpvragen blijven er ook nieuwe hulpvragen binnen komen en die zijn van harte welkom, evenals vrijwilligers die deze dankbare hulp wekelijks willen bieden.

Ken of ben jij iemand die wegens ouderdom of chronische klachten structurele ondersteuning kan gebruiken bij de verzorging van een huisdier? Of zou jij je willen inzetten als dierenbuddy? Dan kan je je aanmelden via www.dierenbescherming.nl/dierenbuddy

bus 78

De U-flex bus door de wijk De Leijen

Op zaterdag 11 december 2021 heeft de vertrouwde buslijn 78 de laatste ritten door de wijk gereden. Helaas waren er te weinig passagiers en de lijn daardoor niet rendabel. De provincie Utrecht, die het openbaar vervoer onder haar hoede heeft, besloot de lijn op te heffen. Met ingang van zondag 12 december rijdt er een U-flex bus.
Deze flexibele bus boek je met via de TURNN- app of telefonisch. Er is geen vaste dienstregeling meer en de bus rijdt alleen als de reiziger dat wil en de rit geboekt is. Ga naar de halte en stap in.

Hoe gaat het in zijn werk?

Vogelhuisjes (7)a

Woonvisie 2030

In de Woonvisie zijn de voorwaarden vastgelegd om tot 2030 te kunnen voorzien in de woonbehoefte van de Biltse inwoners. Hoeveel en wat voor soort woningen zijn er nodig? Welk type woningen en voor welke doelgroepen? Wat voor eisen stelt de gemeente aan die woningen, de oppervlaktes, de prijzen, de toegankelijkheid of energie labels? En met welke maatregelen denkt de gemeente dit te kunnen realiseren? De woonvisie vindt u onder de knop lees verder.

Speelplaatsen (10)a Cropped (1)

Speelplekken

Het afgelopen jaar 2020 hebben veel bewoners zich ingezet voor speelplekken in de wijk. Daardoor zijn speelplekken vernieuwd aan de Anna Maria van Schuurmanlaan, Bongerdbuurt en de Lindelaan. In de wijk zijn ruim 10 speelplekken die voor jongeren en ouderen een mooie ontmoetingsplaats zijn.

Woningbouwbehoefte

Het participatietraject ‘Samen werken aan wonen’ is afgerond. De adviezen van inwoners en inwonersorganisaties zijn door het redactieteam gebundeld in een advies en de mogelijke locaties zijn per kern aangegeven. In juni is het advies in het College besproken.

Het complete advies is gepubliceerd op de site van Gemeente De Bilt.