Actueel

Lid worden van de vereniging Wijkraad De Leijen

Tijdens de laatste bewonersavond is er naar aanleiding van de enquête besloten om aktief leden te werven voor een nieuw op te richten vereniging. Ook is besloten dat we daarvoor minimaal 230 leden moeten hebben. Als bewoners lid willen worden, dan kunnen zij zich via de onderstaande link opgeven. Alle gegevens worden alleen gebruikt voor de vereniging. Als het aantal van 230 leden niet wordt gehaald, worden alle gegevens direct vernietigd.

Vereniging Wijkraad

Integrale visie op de Spoorzone Bilthoven

De integrale visie is een bijdrage van de gezamenlijke bewoners en ondernemers aan de visie- en
planvorming voor de spoorzone door de gemeente

De 'integrale visie' staat onder de knop 'lees verder'

Kern van de Omgevingsvisie

De omgevingsvisie zal betrekking hebben op alle terreinen van de fysieke leefomgeving binnen de reikwijdte van de Omgevingswet. Daarbij gaat het om traditionele thema's zoals ruimte, wonen, verkeer en mobiliteit, landschap en natuur, milieu, onderwijs, infrastructuur en cultureel erfgoed, maar ook aanvullende thema’s zoals klimaatadaptatie, energietransitie, gezondheid en veiligheid. De relatie en samenhang tussen de fysieke, sociale én economische domeinen maken daar nadrukkelijk deel van uit. De bestaande kwaliteiten van De Leijen een onderdeel zijn.

De 'Kern van de Omgevingsvisie' staat onder de knop 'lees verder'

102

Dierenbuddy

Dierenbuddy start in De Bilt. Deze dienstverlening helpt ouderen, chronisch zieken of mensen met een beperking met de zorg voor hun huisdier.

De volledige folder staat onder de knop 'lees verder'

bus 78

De U-flex bus door de wijk De Leijen

Op zaterdag 11 december 2021 heeft de vertrouwde buslijn 78 de laatste ritten door de wijk gereden. Helaas waren er te weinig passagiers en de lijn daardoor niet rendabel. De provincie Utrecht, die het openbaar vervoer onder haar hoede heeft, besloot de lijn op te heffen. Met ingang van zondag 12 december rijdt er een U-flex bus.
Deze flexibele bus boek je met via de TURNN- app of telefonisch. Er is geen vaste dienstregeling meer en de bus rijdt alleen als de reiziger dat wil en de rit geboekt is. Ga naar de halte en stap in.

Hoe gaat het in zijn werk?

Vogelhuisjes (7)a

Woonvisie 2030

In de Woonvisie zijn de voorwaarden vastgelegd om tot 2030 te kunnen voorzien in de woonbehoefte van de Biltse inwoners. Hoeveel en wat voor soort woningen zijn er nodig? Welk type woningen en voor welke doelgroepen? Wat voor eisen stelt de gemeente aan die woningen, de oppervlaktes, de prijzen, de toegankelijkheid of energie labels? En met welke maatregelen denkt de gemeente dit te kunnen realiseren? De woonvisie vindt u onder de knop lees verder.

Speelplaatsen (10)a Cropped (1)

Speelplekken

Het afgelopen jaar 2020 hebben veel bewoners zich ingezet voor speelplekken in de wijk. Daardoor zijn speelplekken vernieuwd aan de Anna Maria van Schuurmanlaan, Bongerdbuurt en de Lindelaan. In de wijk zijn ruim 10 speelplekken die voor jongeren en ouderen een mooie ontmoetingsplaats zijn.

Woningbouwbehoefte

Het participatietraject ‘Samen werken aan wonen’ is afgerond. De adviezen van inwoners en inwonersorganisaties zijn door het redactieteam gebundeld in een advies en de mogelijke locaties zijn per kern aangegeven. In juni is het advies in het College besproken.

Het complete advies is gepubliceerd op de site van Gemeente De Bilt.