Welkom bij de Wijkraad De Leijen

Sinds eind jaren 70 is de Leijen een steeds groter gegroeide woonwijk in Bilthoven. Momenteel zijn er circa 2500 woningen, zowel koop als huur. Ook is er wat kleine industrie en zijn er twee verzorgingshuizen. De wijk wordt begrensd door de spoorlijn Baarn-Utrecht enerzijds en het Leijense bos aan de andere kant.

De Wijkraad houdt zich bezig met "straatoverstijgende" zaken om het wonen in De Leijen voor iedereen zo plezierig mogelijk te houden. De Leijdraad is het informatieblad dat de Wijkraad jaarlijks uitgeeft. Het blad wordt huis aan huis bezorgd.

Sinds 20 juni 2013 is de formele benaming: Stichting Wijkraad De Leijen.
KvK nummer 58204539


Mededeling speciaal voor nieuwe bewoners!Scheurende auto's of scooters over de Berlagelaan? Noteer het kenteken en meld het onze wijkagent: Floris Moons via 0900-8844

Is er iets dat u verontrust en waarvan u vindt dat de politie het eigenlijk zou moeten weten? Aarzel dan niet en bel: 0900-8844. Dit speciale niet-spoedeisende hulp nummer is juist ook hiervoor bedoeld. Zeg tegen de telefonist(e) dat u een melding hebt voor de wijkagent van de Leijen. Er zal gezorgd worden dat u de wijkagent zelf te spreken krijgt, of er wordt van uw melding een aantekening in het logboek gemaakt. Uw meldingen worden door de wijkagent zeer op prijs gesteld!!!

 

weersverwachting